VIDEO: Aizkustiņoša un nesavtīga cilvēku rīcība palīdzot citiem sportā!

Lai arī kādā ar kādu sportu tu nodarboties, lai arī ko darītu vai sacenstos kopā ar kādu, vai pret kādu, kad citam ir noticis kas slikts mēs palīdzam viens otram un spēles, un sportus aizmirstam. Galvenais ir nekavējoties palīdzēt, jo pirmajā brīdī nav zinām vai trauma ir liela vai nē.

Ja otram iet grūti mēs palīdzam nokļūt līdz finišam vai uzvaram kopā nedomājot tikai par sevi un savu medaļu.

Nesavtīgi cilvēki ir vienreizēji un palīdzēs vienmēr un visur, lai arī kas notiktu.

Add a Comment

Your email address will not be published.