VIDEO: Auto, kuram uzlejot ūdeni tas maina krāsu!

Šis mākslinieks izveidoja speciālu krāsu, kura mainoties ārējai temperatūrai maina krāsu, šajā gadījumā tā mainās uz kādu zīmējumu vai citu krāsu, kas atrodas zem šīs krāsas.

Add a Comment

Your email address will not be published.