VIDEO: Baisāko zemestrīču kadri, visapkārt pasaulei!

Šādās zemestrīcēs nevienam nenovēlu nonākt, tās var izraisīt milzu nelaimes un postus.

Mājas var sagrūt, elektrības padeve zust un daudzas citas lietas notikt. Ir redzams kā kustās un šūpojas mājas un stabi, mašīnas nespēj pabraukt un cilvēki meklē patvērumu klajās vietās.

Add a Comment

Your email address will not be published.