Izveidota ierīce, kas padara jūras un okeāna ūdeni dzeramu!

Izveidota ierīce, kas dod iespēju dzert jūras, okeānu vai jebkuru citu ūdenstiltni par jebkurā brīdī dzeramu ūdeni. Ierīce caur mikroskopisku sietu izfiltrē sāli no jūras ūdens, caur šo sietu pētījumu rezultātā pierādīts, ka šis mikroskopiskais siets izfiltrē cauri daudzas dažādas vielas, izfiltrējot tīru ūdeni un atstājot sāli tajā.