VIDEO: Kā top uzrasti debesīs. Debesu rakstītāji!

Kurš būtu domājis, ka šie raksti top no maziem punktiņiem un drukātiem burtiem, nevis skaistām glītrakstīšanas līnijām, kā filmās.

Šīs lidmašīnas ir tik maziņas, ka tāds ir pilnība neredzamas.

Add a Comment

Your email address will not be published.