VIDEO: Kad ar salūtu noiet kas greizi!

Noteikti vienmēr jābūt ļoti uzmanīgiem šaujot salūtu, jo nekad nevar zināt, vai tas nav bojāts, vai pēkšņi neapgāžas.

To noteikti jāšauj pa gabalu no visiem un no ēkām, jo video redzams, kā mājai izbirst pat stikli šādā gadījumā.

Add a Comment

Your email address will not be published.