VIDEO: Neparasts ūdens dzīvnieks!

Šo peldošo anemoni izdevās nofilmēt kādam nirējam, kurš bija devies nirt ar savu kameru un filmēt neparastos ūdenī sastopamos radījumus.

Add a Comment

Your email address will not be published.