VIDEO: Nirējs iemāca valim triku!

Šim nirējam izdevās ļoti labi saprasties ar šo jauko vali. Nirējs iemācīja valim griezties ūdenī, pēc tam ,kad to bija nodemonstrējis nirējs.

Add a Comment

Your email address will not be published.