VIDEO: Pārdroši cilvēki, kas nebaidās no dabas katastrofām, kā tas ir būt tornado epicentrā!

Šie pārdrošie filmētāji, ir ļoti drosmīgi braucot līdzi tornado un vērojot tā pieņemšanos spēkā, raujot sev līdzi aizvien vairāk lietu, kas pagadās tā ceļā un ceļot gaisā aizvien vairāk smiltis.

Add a Comment

Your email address will not be published.