VIDEO: Šie cilvēki ir dzimuši laimes krekliņā, viņiem ļoti paveicās!

Šajās bildēs notverti kadri, kad cilvēkiem ļoti paveicies vai ļoti palaimējies un viņi izsprukuši sveikā cauri no situācijām, kas varēja izvērsties traģiski.

Viņiem arī ļoti noveicies un dažādos gadījumos viņi ir laimējuši kādu papildus ēdienu vai ko citu.

Add a Comment

Your email address will not be published.