VIDEO: Tauriņi, kas katru gadu migrē uz Meksiku, satiekas migrācijas galapunktā, kur to ir miljoniem.

Šie Meksikas tauriņi ik gadu migrē no ASV uz Meksiku siltāka klimata meklējumos un Meksikas iedzīvotājiem ik gadu ir iespēja vērot tauriņu pieplūdumu daudzās Meksikas vietās.

Šādus tauriņu midzeņus, kur tie apmetušies daudzviet redzēt nevar, jo tauriņi apmetas ļoti lielos baros, kuros ir pat līdz milj. tauriņu.

Add a Comment

Your email address will not be published.