VIDEO: Ugunsdzēsēju šļūtene tiek ierauta uguns viesulī un viņi cīnās, lai dabūtu to laukā!

Šie ugunsdzēsēji cīnās ar masu ugunsgrēku, kas izposta laukus un mežus Kanādā Vanderhofas pilsētā. 

Ugunsdzēsēji jau stundām ilgi nodarbojās ar dzēšanas darbiem līdz netālu no viņiem izveidojies uguns viesulis, kas ierāvis ūdens šļūteni milzīgajā vēja virpulī.

Add a Comment

Your email address will not be published.