VIDEO: Uzbrukums dabas aizstavjiem no vietējiem makšķerniekiem!

Uz šī kuģa darbojas vesela komanda cilvēku, kas nodrošina pareizu zvejošanu un pārbauda, lai ūdeņi netiktu piesārņoti un attīrīti. Šai komandai vienu dienu uzbruka liela kompānija vietējo zvejnieku un centās atbrīvoties no viņiem. Komanda turējās pretī viņu sviestajiem akmeņiem un aizdedzinātajām bumbām. Viņi centās no kuģa turēt uzbrucējus cik vien tālu iespējams un šņāca tiem virsū ūdeni. Viena no mestajām bumbām nokļuva uz kuģa un aizdegs, taču ātri vien tika nodzēsta. Kuģis vēlāk tika izglābts ar vietējās krasta policijas palīdzību. Kuģis bija pamatīgi izdemolēts, visur bija izsisti logi un citi priekšmeti, kas tika nolausti.

Add a Comment

Your email address will not be published.