VIDEO: Vāveres, kas ar rūpību piebāž pilnus vaigus riekstiem, lai tik vairāk varētu nočiept!

Izrādās, ka vāveres ļoti rūpīgi izplāno vietu savos vaigos, kad tajos liek riekstu. Viņas izmēģina riekstu ielikt no visām pusēm, lai tik labāk varētu to ielikt.

Brīnums, ka viņas vēl pēc tam ar pilniem vaigiem spēj kaut kur aizlekt, tā, ik tā viņām nekas netraucētu.