VIDEO: Visiespaidīgākā senā ilūzija, kāda redzēta, to nav iespējams izskaidrot!

Šī ilūzija, lai arī ir skaidri redzams, ka šis logs uz riņķi negriežas, tikai turpu, šurpu nav iespējams izskaidrot, kā šī ilūzija darbojas, ja šim logam tiek pievienoti priekšmeti.

Pievienotie priekšmeti ilūzijas atkošanu padara vēl grūtāku un nav iespējams izskaidrot, kā šie priekšmeti logam vienkārši iziet cauri, ja arī tas nekādi nav iespējams.

Add a Comment

Your email address will not be published.